ע"פ נתוני המערכת אין לרכב זה קריאת שירות פעילה


*מידע זה אינו תקף לרכבים ששימשו בעבר את משטרת ישראל, כוחות הביטחון או פעלו בעבר כמוניות.